Οι υπηρεσίες δοκιμών φορτίου της Aeolos μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι οι γερανοί σας λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η εταιρεία μας διαθέτει μια σειρά από σύγχρονο, πιστοποιημένο εξοπλισμό δοκιμών φορτίου που μας επιτρέπει να ελέγχουμε τα φορτία λειτουργίας των γερανών έως και 55 MT. Προσφέρουμε επίσης ειδικές υπηρεσίες, όπως επιθεωρήσεις και δοκιμές φορτίου σκάλας υποδοχής, διαδρόμου και σκάλας πιλότου, δοκιμές φορτίου φρένου βαρούλκου σε συρματόσχοινα ή συρματόσχοινα, επιθεωρήσεις και δοκιμές χαλαρών εργαλείων, δοκιμές φορτίου φρένου βαρούλκου ελλιμενισμού.