Η Aeolos διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό στον κλάδο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να εκτελέσουμε χημικές αναλύσεις στους ακόλουθους τομείς:

- Ανάλυση αφρού

- Ανάλυση ξηρής σκόνης

- Ανάλυση διαχωριστών πετρελαίου-νερού

- Ανάλυση νερού ψύξης

- Ανάλυση νερού

- Ανάλυση λυμάτων

- Ανάλυση νερού ψύξης

- Ανάλυση ποιότητας αέρα