Προσφέρουμε υπηρεσίες βαθμονόμησης για εξειδικευμένους ανιχνευτές και όργανα που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως ανιχνευτές αερίων, ανιχνευτές οξυγόνου, δείκτες θερμοκρασίας και EPIRB. Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες βαθμονόμησης SART (πομπός έρευνας και διάσωσης).
Είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας παρέχουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών. Οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι σε όλες τις πτυχές της βαθμονόμησης των ανιχνευτών και θα υπερβούν κάθε όριο για να διασφαλίσουν ότι το όργανό σας είναι σωστά βαθμονομημένο πριν φύγετε από τις εγκαταστάσεις μας.