Στην εταιρεία μας κατανοούμε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Γι' αυτό προσφέρουμε υπηρεσίες μη καταστροφικού ελέγχου (NDT) που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την αξιοπιστία οποιουδήποτε υλικού και συγκόλλησης.

Η πιστοποιημένη ομάδα μας παρέχει εξειδικευμένες επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας οποιουδήποτε υλικού.

Προσφέρουμε επιθεωρήσεις ελαττωμάτων συγκόλλησης U/T, επιθεωρήσεις μαγνητικών σωματιδίων M/T και επιθεωρήσεις διείσδυσης υγρών P/T, ώστε να μπορείτε να είστε σίγουροι για την ποιότητα των υλικών σας.