Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Φωσφορίζουσα σήμανση FK5-1-12 21×21

Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση HFC-227ea

Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση ανέμη

Φωσφορίζουσα σήμανση ανέμη 21×21 ΕΧ204 Class C (ISO) Class B (AENOR)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Αριστερή έξοδος

Φωσφορίζουσα σήμανση Αριστερή έξοδος 32×16 ΕΧ256 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Αριστερή έξοδος Σκαλιά

Φωσφορίζουσα σήμανση Αριστερή έξοδος Σκαλιά 32×16 ΕΧ259 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Αριστερή έξοδος Σκαλιά Πάνω

Φωσφορίζουσα σήμανση Αριστερή έξοδος Σκαλιά Πάνω 32×16 ΕΧ260 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Δεξιά έξοδος

Φωσφορίζουσα σήμανση Δεξιά έξοδος 32×16 ΕΧ255 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Δεξιά έξοδος Σκαλιά

Φωσφορίζουσα σήμανση Δεξιά έξοδος Σκαλιά 32×16 ΕΧ258 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Δεξιά έξοδος Σκαλιά Πάνω

Φωσφορίζουσα σήμανση Δεξιά έξοδος Σκαλιά Πάνω 32×16 ΕΧ261 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Έξοδος

Φωσφορίζουσα σήμανση Έξοδος 32χ16 Class C (ISO)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση Οχι Έξοδος

Φωσφορίζουσα σήμανση Οχι Έξοδος 29.7×15 ΕΧ23 Class C (ISO) Class B (AENOR)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.

Φωσφορίζουσα σήμανση πυροσβεστήρα

Φωσφορίζουσα σήμανση πυροσβεστήρα 21×21 ΕΧ201 Class C (ISO) Class B (AENOR)Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος, και στη συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.