Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Κατηγορίες προϊόντων

Βαλβίδα Ελέγχου – Συναγερμού Σπρινκλερ Υγρού Τύπου

Η Βαλβίδα Ελέγχου Σπρινκλερ Υγρού Τύπου είναι επί της ουσίας ένας Μηχανισμός ο οποίος επιτρέπει την Εγκατάσταση Υδροδοτικών Δικτύων Σπρινκλερ. Το Υδροδοτικό Δίκτυο είναι συνδεδεμένο με παροχή Νερού και περιέχει νερό υπό πίεση στις σωληνώσεις του καθ’ όλο το μήκος του (έως και τα Σπρινκλερ). Όταν οιοδήποτε Σπρίνκλερ του Δικτύου Ενεργοποιηθεί, τότε ανοίγει το Κλαπέτο της Βαλβίδας και το Νερό ρέει προς τον Θάλαμο Χρονοκαθυστέρησης Όταν ο Θάλαμος Χρονοκαθυστέρησης γεμίσει με Νερό, το Νερό ρέει προς το Υδροκούδουνο ενώ ο Πιεσοστατικός Διακόπτης αναγγέλλει Σήμα Συναγερμού Παράλληλα το Νερό ρέει και Εκτοξεύεται μόνο από το Σπρινκλερ το οποίο έχει Ενεργοποιηθεί